Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân


Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tìm kiếm/người sử dụng

 • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website giao dịch TMĐT Vzonland.vn bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập (thành viên). Đây là các thông tin mà Vzoneland.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vzoneland.com liên hệ xác nhận khi người có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

  Các thành viên không buộc phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nghiệm thông báo kịp thời cho Website giao dịch TMĐT Vzoneland.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dung, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

  Website giao dịch TMĐT Vzoneland.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website giao dịch TMĐT Vzoneland.com;

  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo của Thành viên;

  Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong những trường hợp đặc biệt

  Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vzoneland.com

  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân

  của thành viên sẽ được bảo mật trên máy của Vzoneland.com.

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PGC

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109203752 do sở Kế hoạch và đầu tư thành

  phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2020

  Người đại diện theo pháp luật: Lê Trung Hiếu

  Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 ngõ 79 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  Hotline: 0969227007

  Email: vzoneland@gmail.com

 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vzoneland thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vzoneland sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân thành viên.

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

  Thông tin cá nhân của thành viên trên Vzoneland.com được Vzoneland.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vzoneland.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu của cá nhân thành viên, Vzoneland.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  Ban quản lý Vzoneland.com yêu cầu cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, gmail và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đã thu thập của khách hàng

  Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

  • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website giao dịch thương mại điện tử Vzoneland,vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

  • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

  • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ mua bán bất động sản

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website giao dịch thương mại điện tử Vzoneland.com đến địa chỉ công ty hoặc qua email.

Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: vzoneland@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ bất động sản là 07 ngày.