GIỚI THIỆU DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VZONE GLOBAL TECHNOLOGY CENTRAL

GIỚI THIỆU DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VZONE GLOBAL TECHNOLOGY CENTRAL

26/12/2021 | Tác giả: www.vzoneland.vn

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VZONE GLOBAL TECHNOLOGY CENTRAL LÀ DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VZONE LAND NHẰM PHỤC VỤ HỖ TRỢ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0 TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VZONE GLOBAL TECHNOLOGY  CENTRAL

 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VZONE GLOBAL TECHNOLOGY  CENTRAL


Tags

Chia sẻ trên

26/12/2021 | Đăng bởi: Vzone Land

Toạ đàm kiến trúc trong quy hoạch đô thị bền vững

Toạ đàm bắt đầu lúc 10h00 ngày 25/12, bàn về một số xu hướng quy hoạch trên thế giới đã và đang hình thành ở Việt Nam giúp thay đổi diện mạo đô thị.