Những thủ tục xây dựng nhà mới

Những thủ tục xây dựng nhà mới

31/10/2021 | Tác giả: Ngọc AnhKhi Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ năm 2021 thì quy định về giấy phép xây dựng cũng có sự thay đổi. 
Người dân cần nắm rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở 2021

Thẻ

Chia sẻ trên