Tính năng Affiliate

Tính năng Affiliate


Tính năng Affiliate

Tính năng Affiliate của Vzone Land dành cho Doanh nghiệp Bất Động Sản (Chủ gian hàng)

1. Đây là giải pháp ứng dụng nền kinh tế chia sẻ trên sàn BĐS Vzone Land bằng việc tạo ra công cụ chuyển đổi tiếp thị số dành cho tất cả các Khách hàng và doanh nghiệp đưa hàng hóa kinh doanh đưa lên sàn BĐS có cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi thông qua chia sẻ thông tin sản phẩm từ nhà cung cấp qua đó nhận được phần thưởng từ Nhà cung cấp sản phẩm

Công cụ Affiliate được trang bị cho chủ gian hàng và hoạt động dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận giữa người dùng kết nối chia sẻ tiếp thị thông tin sản phẩm của chủ gian hàng.Chủ gian hàng tính toán phần chi phí dựa trên quảng cáo , tiếp thị, Khuyến mại mà tự có quyết định thưởng % doanh số bán hàng cho Người tham gia tiếp thị gian hàng và sản phẩm của mình.Công cụ Affiliate giúp các thành viên tham gia vào môi trường kinh doanh tiếp thị số và tạo được Doanh nghiệp của riêng mình và chỉ nhận được thưởng khi sản phẩm hàng hóa được luân chuyển đến người dùng giúp cho Doanh nghiệp cắt giảm các chi phí lớn như Quảng cáo, tiếp thị…..Chủ gian hàng có quyền tham gia / không tham gia vào chương trình AffiliateChủ gian hàng có yêu cầu hủy tham gia chương trình Affiliate đã đăng ký trước đó . Chủ gian hàng chủ động tạo Affiliate cho kế hoạch kinh doanh của mình https://vzoneland.vn/dang-ky.html?user_id=2041

Khi có thành viên là Doanh nghiệp (chủ gian hàng) đăng ký thành công gian hàng và tiến hành các Bước để đưa sản phẩm lên Sàn BĐS Vzone Land để kinh doanh thì tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể mà Thưởng cho cá nhân đã Affiliate và tiếp thị thông tin sản phẩm để giúp  doanh nghiệp bán hàng( % hoàn toàn do chủ gian hàng quyết định)

Mô Phỏng như sau:

Khi có khách hàng mua sản phẩm của gian hàng đã tham gia Affiliate như hình trên với giá 100.000 VNĐ thì

+ Chủ Gian hàng sẽ nhận được 95.000 VNĐ vào tài khoản

+ Người kết nối chủ gian hàng và tham gia vào quảng bá sản phẩm nhận : 4.000 Voucher đổi hàng

+ Chủ gian hàng thưởng cho đội ngũ chăm sóc KH của Vzone Land: 1.000 Voucher đổi hàng