VZONE LAND

390.00 Triệu
·
140 m²
Gia Lai
05-11-2021
5.00 Triệu/tháng
·
100 m²
Hà Nội
17-10-2021
1.00 Triệu/tháng
·
30 m²
Hà Nội
17-10-2021
800.00 Trăm nghìn/tháng
·
20 m²
Hà Nội
17-10-2021
800.00 Trăm nghìn/tháng
·
12 m²
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
Hà Nội
17-10-2021
Thỏa thuận
·
3000 m²
Hòa Bình
(1)
07-08-2021
Thỏa thuận
·
20000 m²
Cao Bằng
07-08-2021
Thỏa thuận
·
100 m²
Hà Giang
06-08-2021
Thỏa thuận
·
500 m²
Đồng Nai
06-08-2021
Thỏa thuận
·
200 m²
Lào Cai
06-08-2021